Cena & Spolupráce

Ráda bych zde formou otázek a odpovědí vysvětlila způsob nacenění, smluvní podmínky a další informace ohledně spolupráce.


Co pro mě znamená cena od 400 kč/hodinu?

Cena 400 kč/hodinu je univerzální hodinová sazba pro nacenění grafické práce. Vzhledem k tomu, že moje nabídka zahrnuje více služeb jako konzultace nebo animace, vyhrazuji si právo hodinovou sazbu při určité zakázce předem změnit. V těchto případech to však konzultuji se zákazníkem a informuji ho před uzavřením zakázky.

Pokud potřebuji práci na 5 minut, kolik zaplatím?

Minimální fakturovaná částka 200kč. Práci si účtuji vždy za započatou půlhodinu.

Jak rychle pracujete?

Těžko říct. Toto je otázka, na kterou nelze odpovědět podle tabulky. Záleží na přesnosti zadání, počtu návrhů, úprav, složitosti zakázky apod. Samozřejmě chápu, že bez představy o ceně se nehneme dále a proto nabízím přibližný odhad ceny po vyplnění nezávazného formuláře. Odpověď dostanete emailem do 3 prac. dnů.

Můžeme se dohodnout i na pevné ceně?

ANO. Pro správné nacenění zakázky budu potřebovat více informací. Začneme tak, že mi vyplníte nezávazný formulář. Odhadnu přibližnou cenu a následně se domluvíme na osobní schůzce nebo telefonním hovoru při kterém probereme detaily. Po schůzce cenu ještě jednou propočítám a následně navrhnu finální pevnou cenu.

Jak to bude s fakturací?

Pokud se bude jednat o jednorázovou spolupráci, budu fakturovat vždy po dokončení práce. Při obsáhlejší, nebo pravidelné spolupráci se domluvíme individuálně. Faktuře nastavuji splatnost do 10 dnů (v případě problémů se dá dohodnout i jinak). Nejsem plátce DPH.

Je možné uzavřít smlouvu o dílo? Budeme uzavírat i jiné smlouvy?

Osobně trvám na smlouvě hlavně při větších nebo pravidelných zakázkách. Je to tak lepší pro obě strany. U pravidelných zakázek tak můžeme domluvit i rezervaci času nebo předplacení služeb apod. Se zákazníky uzavírám taktéž smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jak máte ošetřená autorská a licenční práva?

Používám legální software od Adobe. Zároveň si platím fotobanku, díky které mohu za výhodnou cenu používat licenčně ošetřený obsah. Pokud to druh zakázky vyžaduje, můžeme uzavřít licenční smlouvu.

Jak bude vypadat konec spolupráce?

To záleží na typu uzavřené smlouvy. V případě grafiky odevzdávám vždy vhodné formáty. U tiskovin dodávám tiskové pdf. v případě online ve formátech jpg. png. (pokud to obsah vyžaduje tak gif. apod). Otevřená tisková data předávám pouze po předchozí domluvě, popř. za poplatek.

Pustíme se do toho?